Om os

Virksomhedsmægleren består af et bredt kvalificeret team, alle med en teoretisk og praktisk baggrund og erfaring med Corporate Finance – Værdiansættelse, Salgsmodning, Køb og Salg af virksomheder og en viden om de mekanismer og problemstillinger vi møder i små og mellemstore virksomheder, med betydning for køb- og salgssituationer.

Jacob 500x5003
Jacob Fisker
Indehaver
+45 61 65 86 56

Civiløkonom, B.Sc. (Economics and Business Administration)

Ansvarlig for kunderelationer og køb-/salg processer.

Jacob har mere end 10 års M&A erfaring og har gennem tiden gennemført adskillige køb/salg, rekonstruktion og re-finansering af virksomheder og derigennem opnået transaktionsindsigt i mange forskellige brancher.

Deltager desuden i bestyrelsesarbejde og bidrager her med bl.a. værktøjer til salgsmodning, finansering, rekonstruktion og generationsskifte.

Alexander 500x5002
Alexander Louring
Analytiker
+45 93 87 09 99

Stud. M.Sc. /Can.Merc. Finance

Alexander er tiltrådt som analytiker i oktober 2018 og har opnået erfaring og indsigt fra flere gennemførte sager. Alexander sidder med ansvaret for værdiansættelser, analysearbejde og udarbejdelse af sagsmaterialer.

Ved siden af arbejdet er Alexander en dedikeret sportsmand, der blandt andet har bedrevet flere Ironmans og dyrket cykelsport på professionelt plan.

Alexander er en meget engageret kollega med en tydelig interesse for faget og opgaverne.

Thomas 500x500
Thomas Edemann
Analytiker
+45 31 68 62 63

Stud. B.Sc. (Economis and Business Administration)

Thomas er tiltrådt som analytiker i efteråret 2019 og har allerede erfaring fra gennemførte transaktioner. Thomas medvirker ved værdiansættelser, udarbejdelse af sagsmaterialer og forberedende analysearbejde til salgsprocesserne.

Thomas er aktiv cykelrytter og træner og konkurrerer i sin fritid på professionelt plan.

Som kollega er Thomas meget positiv og engageret.

Forretningsbetingelser

Hos Virksomhedsmægleren sælger vi vores tid, vores viden og adgangen til vores netværk og kompetencer. Det omsætter vi, sammen med vores klienter, til muligheder og konkrete løsninger.

Vores klienter udvikler sig i reglen til tætte relationer og tilbagevendende kunder i huset. Det tolker vi som et resultat af sunde værdier og solide resultater. Og vi sætter stor pris på, at lade referencer bane vejen for nye opgaver.

Vi arbejder ud fra en mission om, at gode forretninger og gode løsninger skal baseres på et seriøst og professionelt samarbejde og kræver en ubetinget troværdighed og gensidig tillid.

Honorering for vores indsats fastsættes på baggrund af en samlet vurdering, hvori bl.a. indgår anvendt tidsforbrug, opgavens kompleksitet, om opgaven har nødvendiggjort rådgivning under tidspres eller uden for normal arbejdstid, opgavens værdi for kunden, det ansvar der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

Afregning af honorar sker senest i forbindelse med opgavens afslutning eller samarbejdets ophør og vores standard betalingsbetingelser er 8 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.