Vi tilbyder

En sag starter som regel med en kop kaffe og en gensidig introduktion. Vi besøger og introduceres til mere end 200 virksomheder årligt – og ingen af virksomhederne er ens, ligesom ejere, ledere og historien bag heller ikke er ens.

Kontakt os for en drøftelse af, hvad I står overfor af overvejelser og muligheder.

Værdiansættelse

En værdiansættelse er en spejling af virksomhedens værdi i en given situation. Det kan også være en værdiansættelse af en forretningsidé, et datterselskab eller produktionsfaciliteter eks. en fabrik i udlandet eller værdiansættelse af en del af omsætningen eks. underleverandørproduktion, der ønskes afhændet.

Vi laver en værdiansættelse, der er målrettet den daglige udvikling og ledelse af virksomhed. Eller i forbindelse med køb- eller salg af virksomhed, rekonstruktioner, konkurs.

Værdiansættelse af virksomhed omtales også som valuation. Og de grundlæggende metoder der anvendes er Discounted Cashflow (DCF), Economic Value Added (EVA), Multipelanalyse, substansmetode, Price Earning (P/E). Vi tilbyder gerne en grundig introduktion til metodevalg og proces, se desuden et eksempel på en analyse her.

En værdiansættelse disponeres i forhold til det konkrete formål, men indeholder altid en beregnet konklusion, samt en skildring af værdien i et markedsperspektiv, hvor der researches og analyseres på sammenlignelige handler og multipler, både nationalt og internationalt.

Føler du dig sikker på værdien af din virksomhed?

Som noget væsentligt, konkluderes der på, hvilket netto-provenu sælger vil stå tilbage med, ved en given salgspris – og i forlængelse heraf, indgår vi i drøftelser med sælger om, hvordan både salgspris og nettoprovenu kan optimeres før og under en transaktion. Vi evaluerer ligeledes på, hvilken transaktionsmodel, der vil være mest hensigtsmæssig i det enkelte tilfælde.

Er du klar over, hvilket provenu du står tilbage med, ved et salg af din virksomhed?

Konklusionen på en værdiansættelse suppleres ofte med en brancheanalyse, hvor vi søger at understøtte værdiansættelsen, med både en overordnet og en specifik analyse af virksomheden i et brancheperspektiv.

Vi oplever ofte, at vores klienter er både nysgerrige og interesserede i, at vide hvordan de har klaret sig sammenlignet med deres branche og nærmeste konkurrenter. Og en interessant konklusion er ofte, om klientens virksomhed har udviklet sig synkront med branchen, eller har fulgt sin egen trend.

Er du klar over, hvordan din virksomhed har klaret sig sammenlignet med markedet og de nærmeste konkurrenter?

Salgsmodning

Salgsmodning handler ikke kun om, at opnå den højeste pris for din virksomhed. Salgsmodning er først og sidst at sikre, at virksomheden kan sælges og at processen kan forløbe smidigt og effektivt.

Er der styr på det formelle i virksomheden? Sikring af væsentlige rettigheder, samarbejdsaftaler med væsentlige leverandører og kunder, lejekontrakter og andet, der potentielt kan spænde ben for en overtagelse eller have negativ indflydelse på prisen.

Når salgsmodning også handler om at øge prisen, skyldes det, at et ejerskifte sætter bl.a. virksomhedens kapitalstruktur i en helt ny kontekst. Hvordan er mulighederne for at finansiere overtagelsen og kan vi gøre noget i forkøbet, for at optimere muligheder og pris?

Er der elementer i virksomheden, der med fordel kan sælges fra eller udloddes inden et salg – skal virksomheden sælges i dens nuværende form?

Vi kigger med friske øjne og systematisk ind i virksomheden og bistår ejer og/eller bestyrelse med en analyse og handlingsplan for, hvordan virksomheden modnes optimalt til et salg.

Er der nogle quick-wins og lavt hængende frugter i din virksomhed, der bør dokumenteres eller aktiveres inden et salg?

Vi oplever med mellemrum, at sælgers forventninger til et salg er fuldstændigt uden reference til købers muligheder og den grundlæggende salgbarhed af virksomheden. Og vi oplever lige så tit, at simple redskaber og tilpasninger, både øger virksomhedens salgbarhed, salgsprisen – og resultaterne i virksomheden i perioden inden et salg.

Har du stillet skarpt på salgbarheden af din virksomhed? Og er du klar over, om der er muligheder for at øge salgbarhed og værdi i årene inden et salg?

Salg af virksomhed

Et salg af virksomhed skal gribes struktureret an,
med fokus på løsningsmodeller og prioriteringer.

Virksomhedsmægleren er specialiseret i virksomhedssalg af mindre og mellemstore virksomheder, hvor ejere, bestyrelser eller iværksættere af forskellige årsager ønsker at afhænde hele- eller dele af virksomheden.

Vi rådgiver indledningsvist om værdiansættelse og metode. Vi foretager de indledende nødvendige analyser og skaber overblik og struktur – der tilsammen udgår det grundlæggende beredskab, der er nødvendigt for en veludført salgsproces. Og tilsammen styrker sandsynligheden for, at nå den rigtige køber og nå den rigtige pris.

Vi lever af at levere resultater til vores klienter. Og med 10 års helhjertet beskæftigelse i branchen, har vi bevist, at resultaterne ikke udebliver.

Igennem årene har vi oparbejdet et betydeligt og relevant netværk og kartotek af konkrete købere og investorer. Det gør det muligt for os komme målrettet og effektivt i markedet med de enkelte sager. Herudover målretter vi vore kanvas søgninger efter potentielle købere til den enkelte sag og har en solid erfaring med, at nå meget bredt i markedet, både nationalt såvel som internationalt.

En struktureret salgsproces hos os, begrænser sig ikke til at kontakte virksomhedens nærmeste kollegaer og tilfældigt udvalgte kapitalfonde.

Vi arbejder efter at opretholde et maksimalt moment i processen fra start til slut. Det indebærer bl.a. en foruddefineret tidsplan, hvor man som klient på forhånd ved, hvornår der kræves tilstedeværelse. Og først som sidst er processen omgærdet af maksimal fortrolighed.

Nogle af de spørgsmål man passende kan spørge sig selv i overvejelserne op til et salg er;

– Hvilke muligheder er der ved virksomheden for en køber?
– Hvem kunne være interesseret i at købe virksomheden
– Hvilket stadie er virksomheden i sin levetid
– Hvad er tidsrammen for salget?
– Hvordan skal salget struktureres og
– Hvordan skal salget eksekveres?

Køb af virksomhed

Køberrådgivning tilbydes på flere niveauer eks.:

– Registrering i vort køberkartotek

– Målrettet proces, hvor vi i fællesskab med klienten udvælger én eller flere virksomheder som potentielle opkøb. Hvorefter vi på fortrolig basis kontakter ejerne bag de udvalgte virksomheder, skaber kontakten og indleder forhandlingerne osv.

– Vi indtræder i et allerede konkret forløb, hvor køber har brug for sparring, konkret rådgivning, finansiering etc.

Særlige situationer

Refinansiering, Salg af virksomhed for dødsbo eller konkursbo, nødlidende virksomheder og lign.