Kapital

Kapitalgrundlaget og kapitalstrukturen i en virksomhed, er afgørende for ledelsens muligheder for, at drive og udvikle. 

Vi løser bl.a. kapitaltilførselsopgaver for StartUp virksomheder, der har brug for kapital via. seed-fonde, banker, business-angel etc. 

Vi løser ligeledes refinansieringsopgaver for modne virksomheder, tilvejebringelse af vækstkapital i forskellige konstellationer eller oprustning af kapitalgrundlag fra ex. eksterne investorer.

Refinansiering og optimering af kapitalstrukturen, er et vigtigt step i den grundlæggende salgsmodning af en virksomhed og vil mange gange øge provenuet af et salg for sælger, hvis det iværksættes i passende tid, inden selve salgsprocessen.

En kapitalsøgning kræver et indgående kendskab til virksomheden, et klart billede af selskabets profil og strategi – og ikke mindst ejerens og ledelsens profil og strategi.

Kontakt os gerne for konkrete referencer.