Køb af virksomhed

Køberrådgivning kan bl.a. være rådgivning af en leder eller ledergruppe, der ønsker, at købe sig ind i en konkret virksomhed eller ønsker, at købe øvrige eksisterende ejere helt ud, såkaldte Management Buy-In (MBI) og Management Buy-Out (MBO). I andre tilfælde er vores rolle som køberrådgiver, engageret af en strategisk køber, der er på jagt efter oplagte muligheder for akkvisitiv udvidelse af eksisterende virksomhed.

Opgaven som køberrådgiver, har meget til fælles med salg af virksomhed, blot med omvendt fortegn. Vi kommer med en værktøjskasse, med erfaringen fra Sell-Side, der kan fortælle os noget om, hvor skoen måske trykker hos sælger, hvilke forpligtelser, der kan ligge gemt og meget mere. 

Vi kender psykologien og det adfærdsmønster, der tegner sig hos sælger. Ligeledes har vi indsigt i, hvad det vil sige, at sidde som byder overfor et tvangssalg, konkursbo og lignende.

En købsproces kræver, ligesom et salg, både forberedelse og timing, hvor der på Buy-Side kan drages fordel af, at smidigheden som køber ofte er mere udpræget, end den er for sælger.