Sælgerrådgivning

Vi er specialiseret i, at sælge mindre og mellemstore virksomheder, hvor ejeren af forskellige årsager, ønsker at afhænde hele eller dele af virksomheden.

Vi rådgiver om værdiansættelse og metode. Vi foretager de indledende analyser, skaber overblik og struktur og opbygger et informations memorandum. Vi sikrer med et godt forarbejdet, at fundamentet for en professionel proces og et godt resultat er til stede.

Køberfeltet opbygges individuelt for hver sag. Ikke to sager er ens. og det er spild af kostbar tid og kan risikere, at skade processen og resultatet, hvis der fokuseres i retning af de forkerte købere.

Igennem årene har vi oparbejdet et betydeligt og relevant netværk og kartotek af konkrete købere og investorer. Det gør det muligt for os, at komme målrettet og effektivt i markedet med de enkelte sager. Vi har desuden den fornødne erfaring til, at nå både bredt og dybt i markedet, nationalt såvel som internationalt.

Vi lever af, at levere resultater og værdi for vores klienter. Og den tillid det er, at indlede et rådgiverforhold, er vi meget bevidste om.