Værdiansættelse

Værdiansættelse er mere end blot et facit

Værdiansættelse er et værdifuldt ledelsesredskab for beslutningstagere i relation til at vurdere timing, salgbarhed og optimeringsmuligheder - og et uundværligt element i forbindelse med en virksomhedshandel.

Overvejer du enten et helt eller delvist salg, eller har du planer om at gennemføre et generationsskifte? Er tidspunktet kommet til at udforske mulighederne for at tiltrække fremmedkapital for at føre virksomheden ind i den næste vækstfase? Eller er der behov for at udvide ejerkredsen for at tilføre yderligere kompetencer? Uanset scenariet er det afgørende at kende til virksomhedens værdi.

Hvad er værdiansættelse?

Værdiansættelse af en virksomhed er en økonomisk opgørelse af virksomhedens værdi i en konkret situation, fx i forbindelse med et helt eller delvist salg, ved generationsskifte eller i forbindelse med kapitaltilførsel.

En værdiansættelse er først og fremmest et internt evaluerings- og styringsredskab, der indgår som en del af beslutningsgrundlaget for udvikling og beslutninger i og omkring virksomheden. 

Udgangspunktet for en værdiansættelse er virksomhedens økonomiske nøgletal, prognoser og budget for fremtiden og ikke mindst et solidt grundlag af viden og data fra handler af sammenlignelige virksomheder.

Hvad bruges en værdiansættelse til?
Værdiansættelse er et værdifuldt ledelsesredskab for beslutningstagere i relation til at vurdere timing, salgbarhed og optimeringsmuligheder – Og et uundværligt element i forbindelse med en virksomhedshandel.

En værdiansættelse giver et billede af, hvad virksomheden er værd, hvorfor og hvilke tiltag der med fordel kan iværksættes for at optimere salgbarhed og værdi.

Vores værdiansættelser udspringer blandt andet af;

  • Værdiansættelse i forbindelse med køb og salg af virksomheder eller kapitalandele
  • Vurdering i forbindelse med refinansiering
  • Dokumentation i forbindelse med generationsskifte eller koncerninterne overdragelser 
  • Uvildige vurderinger rekvireret i forbindelse med opløsning af fælles ejerskaber, tvister eller insolvens.
  • Salgsmodning.

I en struktureret salgsproces, indgår værdiansættelsen som et analytisk redskab, der skal understøtte præsentation, argumentation og forhandling.

Hvad består vores arbejde af?
Vi foretager værdiansættelser af både etablerede virksomheder i stabil eller vækstende drift, StartUp-virksomheder, datterselskaber, produktionsfaciliteter eller delelementer af virksomheden og enkeltstående aktiver.

Vi engageres både i forbindelse med overvejelser og ønsker om et struktureret salg, generationsskifte, udskiftning i ejerkredsen – såvel som i kritiske situationer, hvor der er behov for en uvildig vurdering.

I sammenhæng med værdiansættelsen foretager vi en analyse og opgørelse af blandt andet virksomhedens gæld og arbejdskapital, således at der kan foretages en købesumsopgørelse til dialogen med potentielle købere og investorer, samtidigt med at sælger skal have et fuldstændigt billede af sit nettoprovenu i forbindelse med et salg.  

Hvad er din virksomhed værd og hvilke forhold påvirker værdien?
Der findes ingen tommelfingerregler for værdiansættelse, i modsætning til boligmarkedet, – det er indiskutabelt – da der er himmelvid forskel på værdifastsættelse fra branche til branche og igen på virksomhedernes størrelse, forretningsmodel osv.

Vores mål er at levere veldokumenterede og forsvarlige værdiansættelser, der baserer sig på viden og indsigt fra sammenlignelige handlede virksomheder, såvel som analyser af interne, eksterne og branchespecifikke forhold. Derudover består vores fornemmeste opgave i en grundig bearbejdning af forudsætningerne for virksomhedens fremtidige drift og resultater, eftersom argumenterne i forhandlingssituationen oftest bliver målt og vejet på grundigheden i forarbejdet.

Forholdenes påvirkning på værdien kan variere fra virksomhed til virksomhed, hvorfor den endelige værdiansættelse snarere udgør et udgangspunkt for forhandlinger med potentielle købere end et egentligt facit. 

Beskikket sagkyndig
Som beskikket sagkyndig af Domsstolsstyrelsen er vi ligeledes udpeget til og beskikket af myndighederne til at foretage uvildige vurderinger i forbindelse med eksempelvis opløsning af ejerskab, tvister, insolvens, konkurs o.lign.

*Beskikkelsen har fundet sted i henhold til retsplejelovens §404 stk. 3.

Hvad leverer vi?
Vores vurderingsarbejde omfatter også rådgivning i forbindelse med finansiering og salgsmodning. Omfanget af en værdiansættelse vil variere med bla. størrelsen og kompleksiteten på virksomheden.

Det endelige produkt samles i en rapport, som indeholder samtlige resultater, forudsætninger og antagelser for værdiansættelsen.

Kontakt os for en drøftelse af jeres situation, og lad os hjælpe jer på rette vej.

Seneste solgte virksomheder
TPA Solutions ApS.
Solgt
Target:
TPA Solutions ApS.
Branche:
Alarm-, Data- & Elinstallation
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Majoritetssalg
Chromaviso A/S
Solgt
Target:
Chromaviso A/S
Branche:
MedTech
Klientforhold:
Rådgiver for Chromaviso A/S
Løsning:
Kapitalfremskaffelse
Bøgeskov Rengøring ApS
Solgt
Target:
Bøgeskov Rengøring ApS
Branche:
Rengøring
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Strategisk salg
Profitmetrics ApS
Solgt
Target:
Profitmetrics ApS
Branche:
SaaS (Software)
Klientforhold:
Rådgiver for Profitmetrics ApS.
Løsning:
Kapitalfremskaffelse
Niels Bonde Spedition ApS
Solgt
Target:
Niels Bonde Spedition ApS
Branche:
Spedition og Fortoldning
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Strategisk opkøb
Dansk Studenterkørsel ApS
Solgt
Target:
Dansk Studenterkørsel ApS
Branche:
Event
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Solgt til privat køber
Dan Spedition A/S
Solgt
Target:
Dan Spedition A/S
Branche:
Spedition og Fortoldning
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Strategisk opkøb
Shop USA
Solgt
Target:
Shop USA
Branche:
Spedition og Fortoldning
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Delsalg til privat køber
Roadsurfing ApS
Solgt
Target:
Roadsurfing ApS
Branche:
Sport og Fritid
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Solgt til privat køber
DD Jet
Solgt
Target:
DD Jet
Branche:
Energisektoren
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Strategisk køber
HLT Spedition ApS
Solgt
Target:
HLT Spedition ApS
Branche:
Spedition og Fortoldning
Klientforhold:
Køberrådgiver
Løsning:
Strategisk opkøb
Risbjerg A/S
Solgt
Target:
Risbjerg A/S
Branche:
Import og salg af både
Klientforhold:
Køberrådgiver
Løsning:
Majoritetsovertagelse
RosborgShop ApS
Solgt
Target:
RosborgShop ApS
Branche:
Design og Interiør
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Minoritetssalg
Eventually ApS
Solgt
Target:
Eventually ApS
Branche:
Konference- og Eventbureau
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Minoritetssalg

Teamet

Mød vores dedikerede team.

Jacob Fisker

Partner

+45 61 65 86 56

jfs@virksomhedsmaegleren.com

Jakob Ravn

Partner

+45 60 56 86 89

jr@virksomhedsmaegleren.com

Theis Krabbe

Sagsansvarlig Analytiker

+45 26 33 04 68

tk@virksomhedsmaegleren.com

Mathias Friis

Analytiker

+45 27 14 60 80

mf@virksomhedsmaegleren.com

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Skriv dig op til en uforpligtende snak omkring din virksomheds behov.
Alle henvendelser behandles i fortrolighed.

Kontakt os idag