Salgsmodning

Salgsmodning handler om at optimere provenuet i forbindelse med et salg

Men salgsmodning er mere end blot fokus på prisen. Det drejer sig både først og sidst om at sikre, at din virksomhed rent faktisk KAN sælges, og at salgsprocessen forløber effektivt og smidigt. Forsømmer man at klargøre og modne virksomheden, så den fremstår klar til et salg, vil det påvirke interessen og dermed prisen negativt.

Hvad er salgsmodning inden for M&A?
Salgsmodning er en omfattende proces der har til formål at gøre virksomheden attraktiv for flest mulige potentielle købere og samtidig styrke jeres mulighed for at sælge under optimale betingelser. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende værdier og forretningsmuligheder med den hensigt at kunne præsentere tiltag som har en direkte og positiv indvirkning på salgbarheden.

Hvorfor er salgsmodning værdifuldt?
I et salgsmodningsforløb analyserer vi virksomheden, for at finde frem til oplagte optimerings- og effektiviseringsforslag. Og sammen med virksomhedens ledelse prioriteres og tilrettelægges de enkelte tiltag.

Analysearbejdet tager blandt andet udgangspunkt i forretningsmodel, kapitalstruktur – herunder gæld og arbejdskapital, graden af personafhængighed, kunderelationer mm. Vi undersøger også, om der er elementer i din virksomhed, der hensigtsmæssigt kan udskilles eller udloddes inden et salg. 

Arbejdskapitalen og udviklingen heri, spiller en væsentlig rolle i forhold til både værdien af virksomheden (EV) og ikke mindst sælgers nettoprovenu (EqV) i forbindelse med et salg. Kendskab og indsigt i virksomhedens arbejdskapital er derfor et essentielt og vigtigt omdrejningspunkt i den løbende udvikling af virksomheden – og ofte det første nedslagspunkt i en salgsmodningsproces.

Optimering af virksomhedens gæld er ofte lavthængende frugter i en salgsmodningsproces, hvor der arbejdes på at optimere virksomhedens værdi og sælgers provenu. Herudover skal man være bevidst om, hvorledes balancen præsenteres hensigtsmæssigt for potentielle købere, i forhold til at skabe gennemsigtighed, troværdighed og skabe rammerne for den optimale forhandling. Optimering af virksomhedens gæld er ofte lavthængende frugter i en salgsmodningsproces, hvor der arbejdes på at optimere virksomhedens værdi og sælgers provenu. Herudover skal man være bevidst om, hvorledes balancen præsenteres hensigtsmæssigt for potentielle købere, i forhold til at skabe gennemsigtighed, troværdighed og skabe rammerne for den optimale forhandling.

Hvordan hjælper vi dig og virksomheden på vej?
Vi går systematisk til værks, ser med friske øjne på virksomheden og trækker på mange års erfaring fra adskillige processer og forskellige virksomheder. Og vi samarbejder altid på tværs med virksomhedens eksisterende bestyrelse, revisor og øvrige rådgivere. Alt sammen for at optimere salgbarheden og prisen.

Uanset, om virksomhedens ejer har planer om at sælge eller ønsker at forberede sig til et fremtidigt salg, styrker salgsmodningen værditilvæksten gennem forbedringer af både resultater og likviditet.

Kontakt os for en drøftelse af jeres situation, og lad os hjælpe jer på rette vej.

Seneste solgte virksomheder
TPA Solutions ApS.
Solgt
Target:
TPA Solutions ApS.
Branche:
Alarm-, Data- & Elinstallation
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Majoritetssalg
Chromaviso A/S
Solgt
Target:
Chromaviso A/S
Branche:
MedTech
Klientforhold:
Rådgiver for Chromaviso A/S
Løsning:
Kapitalfremskaffelse
Bøgeskov Rengøring ApS
Solgt
Target:
Bøgeskov Rengøring ApS
Branche:
Rengøring
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Strategisk salg
Profitmetrics ApS
Solgt
Target:
Profitmetrics ApS
Branche:
SaaS (Software)
Klientforhold:
Rådgiver for Profitmetrics ApS.
Løsning:
Kapitalfremskaffelse
Niels Bonde Spedition ApS
Solgt
Target:
Niels Bonde Spedition ApS
Branche:
Spedition og Fortoldning
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Strategisk opkøb
Dansk Studenterkørsel ApS
Solgt
Target:
Dansk Studenterkørsel ApS
Branche:
Event
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Solgt til privat køber
Dan Spedition A/S
Solgt
Target:
Dan Spedition A/S
Branche:
Spedition og Fortoldning
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Strategisk opkøb
Shop USA
Solgt
Target:
Shop USA
Branche:
Spedition og Fortoldning
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Delsalg til privat køber
Roadsurfing ApS
Solgt
Target:
Roadsurfing ApS
Branche:
Sport og Fritid
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Solgt til privat køber
DD Jet
Solgt
Target:
DD Jet
Branche:
Energisektoren
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Strategisk køber
HLT Spedition ApS
Solgt
Target:
HLT Spedition ApS
Branche:
Spedition og Fortoldning
Klientforhold:
Køberrådgiver
Løsning:
Strategisk opkøb
Risbjerg A/S
Solgt
Target:
Risbjerg A/S
Branche:
Import og salg af både
Klientforhold:
Køberrådgiver
Løsning:
Majoritetsovertagelse
RosborgShop ApS
Solgt
Target:
RosborgShop ApS
Branche:
Design og Interiør
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Minoritetssalg
Eventually ApS
Solgt
Target:
Eventually ApS
Branche:
Konference- og Eventbureau
Klientforhold:
Sælgerrådgiver
Løsning:
Minoritetssalg

Teamet

Mød vores dedikerede team.

Jacob Fisker

Partner

+45 61 65 86 56

jfs@virksomhedsmaegleren.com

Jakob Ravn

Partner

+45 60 56 86 89

jr@virksomhedsmaegleren.com

Theis Krabbe

Sagsansvarlig Analytiker

+45 26 33 04 68

tk@virksomhedsmaegleren.com

Mathias Friis

Analytiker

+45 27 14 60 80

mf@virksomhedsmaegleren.com

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Skriv dig op til en uforpligtende snak omkring din virksomheds behov.
Alle henvendelser behandles i fortrolighed.

Kontakt os idag