Særlige situationer

Særlige situationer kan bl.a. være

  • Familiært generationsskifte med de kommercielle og tekniske udfordringer det udløser.
  • Minoritetssalg, hvor der er tale om en udvidelse, opsplitning eller indskrænkelse af en ejerkreds.

Vi betragter det også som særlige situationer, når der er tale om fx.

  • Kritisk ramte virksomheder.
  • Forcerede salg for ex. panthavere.
  • Rekonstruktion.

Uanset situationen, kræves der et overblik over muligheder og løsninger. Dernæst er det en opgave, at finde frem til den løsning, der tilgodeser situationens parter bedst muligt.

Vi er i stand til, at skabe overblik, udarbejde en handlingsplan og efterfølgende eksekvere. Vi har øje for de hensyn, der kræves – både de personlige, kommercielle og økonomiske.