Værdiansættelse

Værdiansættelse er en analyseret og beregnet opgørelse af værdien på en konkret virksomhed, påvirket af både internt og eksternt miljø og underlagt de givne forventninger og prognoser for fremtiden. 

Vi vurderer veletablerede virksomheder i stabil eller vækstende drift, StartUp virksomheder med begrænset eller ingen aktivitet, et datterselskab eller produktionsfaciliteter – fx. en fabrik i udlandet eller blot en andel af omsætningen ex. underleverandørproduktion, som ønskes afhændet.

Vores vurderingsarbejde udspringer bland andet af;

  • Værdiansættelse i forbindelse med et salg.
  • Vurdering i forbindelse med tilrettelæggelse eller omlægning af finansiering.
  • Uvildige vurderinger rekvireret i forbindelse med opløsning af fælles ejerskaber, tvister eller insolvens.
  • Brancheanalyser.
  • Salgsmodning.

De bagvedliggende analyser af fx. branchespecifikke forhold og KPI’er, indsigt i konkrete sammenlignelige virksomhedshandler og ikke mindst en grundig bearbejdning af forudsætningerne for virksomhedens fremtidige drift og resultater er vores kompetence – og i en forhandlingssituation bliver argumenterne målt og vejet på grundigheden i forarbejdet.

Vi leverer veldokumenterede og forsvarlige værdiansættelser – ikke højeste bud eller ukritiske skud fra hoften.
 
Tag kontakt til os for en konkret drøftelse af jeres situation og lad os hjælpe jer på rette vej.